Dr Ferrán, 8 - Manresa, 08243, Barcelona

938741730

Disseny de motlles per la fusió a Manresa

Els nostres models per la fusió s’adapten a les teves necessitats. Explica’ns el que necessites

L’adreça de Mac-Model, S.L. (des d’ara Mac-Model), a través de la present política corporativa, volem transmetre, tant als treballadors de l’empresa com als diferents grups d’interès, els compromisos que adquirim en quant la qualitat, innovació, ètica professional i sostenibilitat.

La nostra visió és convertir-nos en una de les empreses referents del sector i posicionar-nos entre les millors, pel que fa a la qualitat i eficiència dels serveis que prestem als nostres clients, sempre alineats amb les línies estratègiques de l’empresa.

El nostre serveei ha d’enfocar-se cap al client amb l’objectiu de cobrir i satisfer les seves necessitats i expectatives.

Volem, dins de les nostres possibilitats, dóna el màxim nivell d’eficàcia i eficiència a l’organització. Per això, s’han sistematitzat les principals activitats i processos de l’empresa i s’ha implementat un Sistema Integrat de Gestió (SIG) UNE-EN ISO 9001:2015 que compta amb tot el nostre suport i compromís.

U>s exposem els principis fonamentals que han de regir a la nostra empresa i als que ens comprometem com a direcció:

La qualitat i la millora són aspectes fonamentals en la nostra activitat. El SIG establert ha de ser proporcional als riscos i oportunitats de la nostra activitat i sempre ha de tenir en compte l’evolució de la tecnologia.

Mac-Model compleix i complirà amb els requisits legals i normatius aplicables a la nostra activitat i amb els establerts en el nostre sistema de gestió.

El SIG establert ha de ser conegut, comprès, desenvolupat i mantenint al dia per a tots els nivells de l’organització.

Els objectius i línies estratègiques que estableixi o revisi Mac-Model han de tenir presents aquest marc de referència.

Millorarem contínuament l’eficàcia i l’acompliment del sistema del SIG. Anualment, ens comprometem a revisar aquesta política, actualitzant-la i adaptant-la a la nostra realitat.

Aquesta política empresarial ha d’estar exposada, a disposició de totes les parts interessades, treballadors, clients, contractistes i altres col·laboradors. La nostra missió és la presentació d’un servei segur, eficaç i eficient i que la millora continua sent un valor de la nostra empresa.

Fdo. Iván Barrero, Direcció de Mac-Model
Anexo IV_MSIG Rev.0 fecha 21.06.2018