Certificació

Certificat de qualitat ISO 9001:2015

En MAC-MODEL cuidem la qualitat en la producció en tots els sentits

 • NORMA D'APLICACIÓ: ISO 9001:2015
 • NÚMERO DE REGISTRE CERTIFICAT: 0.04.19091

TÜV Rheinland Ibérica Inspection, Certification & Testing S.A. certifica:

 • TITULAR DEL CERTIFICAT: MAC MODEL S.L.
  Doctor Ferràn, 8 – Polígono Industrial Bufalvent
  08243 Manresa
  España
 • ÀMBIT D'APLICACIÓ: Fabricació de motlles i matrius.
  Mitjançant auditoria realitzada, segons consta en l'informe número 0.04.19091 es va verificar el compliment dels requisits recollits en la norma ISO 9001:2015.
  La data límit per a l'auditoria de seguiment és 10-18 (mm – dd).
 • VALIDESA: Aquest certificat és vàlid des de 2022-11-22 fins a 2025-11-21. Data de la primera certificació 2019
caCA